Szkolimy od 2001 r.
Zadzwoń: 44 635 21 70

Szkolenie | Prawo pracy 2019 – nowe zmiany a stare problemy, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących od maja, czerwca i września 2019

Adresaci:
Osoby, które na co dzień stosują przepisy prawa pracy, prowadzą dokumentację związaną ze stosunkiem pracy, w szczególności pracownicy działów kadr, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, kadra kierownicza.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczną wiedzę w przedmiocie zmian w prawie pracy, które weszły bądź w najbliższym czasie wejdą w życie. Przedstawione zostaną najnowsze interpretacje, w których urzędy wyjaśniają wątpliwości powstające na tle stosowania nowych przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej. Uczestnicy zostaną zapoznani ponadto z nowymi przepisami znoszącymi niektóre obowiązki w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W ujęciu praktycznym zaprezentowane zostaną zmiany Kodeksu pracy dotyczące przetwarzania danych osobowych. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione zmiany Kodeksu pracy w zakresie zasad wydawania świadectwa pracy, zagadnień związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu, uprawnień związanych z rodzicielstwem, dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunku pracy.

Miejsce: Bełchatów, woj. łódzkie

Liczba miejsc ograniczona.


► Kliknij i sprawdź pozostałe szkolenia

Data:18 października 2019
Liczba miejsc:25
Call Now Button